Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2025)

13/05/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu tổng quát:

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của tỉnh, cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ liên vùng; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (trên 28 triệu đồng/người/năm);

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 4 - 5%;

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa;

- 70% số trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia;

- 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp;

- 35% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới;

- Giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; được xem truyền hình và nghe đài phát thanh;

- 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ở những nơi cần thiết. Giải quyết trên 90% tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào;

- Tỷ lệ huy động trẻ dân tộc thiểu số ra lớp trong độ tuổi nhà trẻ 15%; tỷ lệ mẫu giáo dưới 5 tuổi đến trường 82%; tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 99,5%; học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 99,95%, học trung học cơ sở trên 98%, học trung học phổ thông và trung cấp nghề trên 70%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 98%;

- Phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ; trên 95% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%;

- 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng;

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ, số lượng bảo đảm phù hợp với tỷ lệ dân số người dân tộc thiểu số ở từng địa phương theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới;

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số theo quy định;

- 100% người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4359/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ngày 26 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4398/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Tổ chức rà soát các khu vực dễ xảy ra cháy mùa hanh khô
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh