Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024

13/05/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4359/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024.

Kế hoạch này nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông về tầm quan trọng, sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu cứu người, huy động được sự vào cuộc và chung tay của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp..., từ đó vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện; tiếp tục phát triển nguồn người hiến máu nhằm chủ động được nguồn máu cho công tác điều trị tại mọi thời điểm, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Nâng cao năng lực của Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh về thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức chương trình hiến máu có quy mô phù hợp thực tế địa phương, đáp ứng đủ, kịp thời lượng máu cần thiết cho nhu cầu điều trị của tỉnh và tham gia điều phối máu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè.

Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các giá trị nhân đạo, những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, gia đình trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc về hiến máu tình nguyện cứu người năm 2024, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ về những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện nhằm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền về Chương trình Hành trình Đỏ, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện, Ngày Quốc tế người hiến máu tình nguyện dịp 14/6/2024; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện.

Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, biểu dương, tri ân các cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ngày 26 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4398/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2025)
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Tổ chức rà soát các khu vực dễ xảy ra cháy mùa hanh khô
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh