Giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng

09/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng (trong đó, năm 2024 trồng mới gần 1.745,3 héc ta rừng, năm 2025 trồng mới hơn 723,5 héc ta rừng); khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng rừng bổ sung với tổng diện tích hơn 432,4 héc ta. Bên cạnh công tác phát triển rừng, trong giai đoạn này, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có (bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng đã thành rừng); giao khoán bảo vệ rừng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với diện tích gần 9.481 héc ta…

UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc việc trồng mới rừng, trồng rừng thay thế, trồng lại rừng sau khai thác theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc trồng rừng tập trung trên đất chưa có rừng, trồng các loài cây phân tán phù hợp với vùng sinh thái và mục tiêu sử dụng rừng, từng bước nâng cao giá trị rừng; tập trung bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển, chống xói lở, cát bay và khả năng sa mạc hóa… Kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, không lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và bổ sung kịp thời phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tiễn…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Tổ chức rà soát các khu vực dễ xảy ra cháy mùa hanh khô
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Đến năm 2025, 25% hợp tác xã nông nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa sẽ diễn ra trong tháng 8-2024
UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2024 thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024.
Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh