Hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/10/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 10282/KH-UBND ngày 05/10/2023 hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hình minh họa. Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch này là tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu; Môi trường và cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ, nhất là môi trường biển và ven biển; là địa phương đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về mức “0” của Việt Nam vào năm 2045.

Cụ thể, 1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP:

- Đến năm 2030: Cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014.

- Đến năm 2045: Cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP bằng 0.

2) Xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững:

- Đến năm 2030: Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị, dân cư nông thôn đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom là 100% và xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải là 90%; phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 15%; 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 35%; nghiên cứu thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững.

- Đến năm 2050: Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị, dân cư nông thôn đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 20%; 100% xe buýt, xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 50%; có 01 đô thị phê duyệt và thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững.

4) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu:

- Đến năm 2030: Xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt ít nhất 70%.

- Đến năm 2050: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì và có trách nhiệm triển khai các văn bản cụ thể hóa định hướng về tăng trưởng xanh; huy động các nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư tăng trưởng xanh; cân đối ưu tiên bố trí kinh phí và lồng ghép các chương trình, đề án, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện có hiệu quả; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo về UBND tỉnh.

Trách nhiệm các Sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan: Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Giao thông - Vận tải, Công thương; UBMTTQ Việt Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp đồng bộ và tổ chức triển khai thực hiện, lồng ghép nội dung Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023 - 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16-10-2023 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.
Nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính.
Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.
Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 10 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2023.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu sổ hộ tịch
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
Công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương Vạn Thắng là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh