Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/09/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9225/KH-UBND ngày 13/9/2023 về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kế hoạch này nhằm thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hình minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh Khánh Hòa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, làm chủ thông tin trên không gian mạng; đổi mới sản xuất nội dung; sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Mục tiêu đến năm 2025

- 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).

- 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

- Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

- 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.

- 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Mục tiêu đến năm 2030

- 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước).

- 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

- Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch đưa ra các nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhiệm vụ chuyển đổi số tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và Tạp chí Nha Trang.

Sở Thông tin và truyền thông là các cơ quan chủ trì, theo dõi, xây dựng kế hoạch công việc, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này, tổng hợp nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí của tỉnh vào danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2025 – 2030 và kết quả báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Trách nhiệm các Sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí cùng phối hợp đồng bộ và thực hiện theo chức năng, nhiệm được giao; gửi kết quả báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.
Tổ chức lại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa.
Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Trên 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm khuyết tật
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch hành động: Thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung uơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nuớc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9403/KH-UBND ngày 18/9/2023 về thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình hành động số 57-CTr/TU).
Tổ chức 2 phiên chợ đêm phục vụ du khách
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các phiên chợ đêm tại thành phố Nha Trang.
Kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Tháp Bà Ponagar
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử, văn hóa Tháp Bà Ponagar.
Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng trong những ngày dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn số 5994/BNN-KL ngày 29-8-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh