Kế hoạch số 9225/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 9225/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 9225/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 9225/KH-UBND
Ngày ban hành 13-09-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 13-09-2023
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
9225_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh