Sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

30/05/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Về vị trí chức năng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững trong lâm phần được giao; Điều tra, khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch, lập đề án, phương án, dự án trong lĩnh vực lâm nghiệp; Thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định.

Về nhiệm vụ quyền hạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa có nhiệm vụ: xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng; thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; quy định về phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng phòng hộ; khai thác, hưởng lợi từ khai thác lâm sản; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; quản lý, sử dụng rừng, đất rừng sản xuất trong lâm phần đơn vị quản lý; đầu tư và bảo đảm kinh phí thường xuyên cho các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ; có trách nhiệm định kỳ báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triển rừng; thực hiện khoán các công việc về bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tại chỗ để thực hiện việc bảo vệ và phát triển rừng; đầu tư, bảo vệ, phát triển rừng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; nông lâm kết hợp; đo đạc lập bản đồ chuyên ngành lâm nghiệp; điều tra về Lâm nghiệp; thiết kế các công trình Lâm nghiệp; quy hoạch về Lâm nghiệp; sản xuất và cung cấp cây giống lâm nghiệp; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; thực tập trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất; thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, phân công nhiệm vụ cho viên chức trong cơ quan đơn vị theo quy định; quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Quản lý bảo vệ rừng; phòng Điều tra, thiết kế. Các Trạm Bảo vệ rừng gồm: Trạm Bảo vệ rừng Ninh Tây; trạm Bảo vệ rừng Ea-Krong-Rou; trạm Bảo vệ rừng Ninh Sơn; trạm Bảo vệ rừng Hóc Chim; trạm Bảo vệ rừng Dốc Mỏ.

Về số lượng người làm việc của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền giao./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Ngăn chặn các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Giai đoạn 2023 - 2025, phát triển thêm 2 văn phòng Thừa phát lại
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường triển khai công tác đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác.
Đến tháng 11-2023, hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.
Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.
Kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong.
Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vào ngày 1-4-2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh