Số công báo: 07 Ngày xuất bản: 20-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 21/10/2006 của UBND Tp. Nha Trang Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 07/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21-10-2006
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 07
Ngày xuất bản 20-11-2006
Không có văn bản
07/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh