Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
85/2006/QĐ-UBND 30/10/2006 UBND Tỉnh Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh - huyện Diên Khánh
34/2006/CT-UBND 27/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phối hợp xử lý tình trạng khai thác thủy sản vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản
13/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
07/2006/QĐ-UBND 21/10/2006 Thành phố Nha Trang Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
33/2006/CT-UBND 20/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
04/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh
36/2006/QĐ-UBND 12/10/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học giai đoạn 2006 - 2010
03/2006/QĐ-UBND 10/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
02/2006/QĐ-UBND 03/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh