Số công báo: 140+141 Ngày xuất bản: 22-11-2023
Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa Quyết định số 2508/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2508/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 24-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 140+141
Ngày xuất bản 22-11-2023
Số, ký hiệu: 1137/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3789/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/10/2021
Trích yếu: Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2508_qd_ubnd.pdf:
2508_qd_ubnds.doc:
2508_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh