Số công báo: 28 Ngày xuất bản: 21-03-2022
Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-02-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-02-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 28
Ngày xuất bản 21-03-2022
Số, ký hiệu: 16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2014
Trích yếu: Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
02_2022_qd_ubnd.pdf:
02_2022_qd_ubnds.doc:
02_2022_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh