Số công báo: 69 Ngày xuất bản: 02-12-2021
Quyết định số 3789/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Quyết định số 3789/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3789/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-10-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 69
Ngày xuất bản 02-12-2021
Không có văn bản
3789/QĐ-UBND:
3789_qd_ubnds.doc:
3789_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh