Số công báo: 50+51 Ngày xuất bản: 27-05-2022
Quyết định số 1137/QĐ-UBND ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1137/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 27-04-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 50+51
Ngày xuất bản 27-05-2022
Số, ký hiệu: 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1137_qd_ubnd.pdf:
1137_qd_ubnds.doc:
1137_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh