Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
468/QĐ-UBND 02/03/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn, điều chỉnh “Tổ giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1”
466/QĐ-UBND 02/03/2023 UBND Tỉnh Về việc thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức Chi cục Thủy sản
445/QĐ-UBND 01/03/2023 UBND Tỉnh Về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
06/CT-UBND 28/02/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2023/QĐ-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2023/QĐ-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh