Số công báo: 59 Ngày xuất bản: 20-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 1576/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 của tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1576/QĐ-BTTTT
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1576/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24-10-2008
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 của tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo 59
Ngày xuất bản 20-12-2008
Không có văn bản
1576/QĐ-BTTTT:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh