Số công báo: 57 Ngày xuất bản: 20-11-2008
Chưa có file !
Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh quy định về giá đất tỉnh lộ 2, huyện Diên Khánh tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá các loại đất năm 2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 79/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06-11-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh quy định về giá đất tỉnh lộ 2, huyện Diên Khánh tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá các loại đất năm 2008
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 57
Ngày xuất bản 20-11-2008
Không có văn bản
79/2008/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh