Số công báo: 57 Ngày xuất bản: 20-11-2008
Chưa có file !
Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 76/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29-10-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 57
Ngày xuất bản 20-11-2008
Không có văn bản
76/2008/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh