Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 427
Lượt truy cập: 26753510

Số  Năm  Ngày xuất bản: 11/05/2021

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
05-4-2021 Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 3
05-4-2021 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao. 7
05-4-2021 Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. 11
05-4-2021 Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 14
05-4-2021 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 20
05-4-2021 Quyết định số 817/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 37
06-4-2021 Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính. 51
06-4-2021 Quyết định số 837/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 54
07-4-2021 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa. 59
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
10/CT-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
1244/QĐ-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện
1246/QĐ-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1248/QĐ-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng
1242/QĐ-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa
1239/QĐ-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1240/QĐ-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1219/QĐ-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi Trường
1218/QĐ-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
14/05/2021

Tin ĐP 14-5.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng liên quan đến thị trường bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai các yêu cầu của Bộ Xây dựng về ngăn chặn, xử lý sốt đất ảo.