Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
08/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
07/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch điều chỉnh danh mục vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
07/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 6 tháng cuối năm 2009.
06/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010.
06/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
05/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2009 và nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
04/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010
20/NQ-HĐND 28/12/2009 Thành phố Cam Ranh Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.
19/NQ-HĐND 22/12/2009 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
18/NQ-HĐND 22/12/2009 Thành phố Cam Ranh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh