Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 8)
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 8) Công văn số 05/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14-02-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 8)
Ngày hiệu lực 14-02-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 70/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/12/2022
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 7)
05_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh