Quyết định số 1178/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 1178/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 1178/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1178/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29-04-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày hiệu lực 29-04-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
1178_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh