Chấn chỉnh hoạt động công vụ

11/12/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh rà soát lại việc tổ chức, tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo, các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc tham mưu chậm trễ, không đảm bảo chất lượng nhiệm vụ được giao; đồng thời động viên những điển hình tốt về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm, nhất là các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, đăng ký hộ tịch, tư pháp, công chứng, chứng thực... Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử nội quy quy chế làm việc. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động công vụ. Tăng cường kiểm tra đột xuất trong và ngoài trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ban hành ngày 30/11/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2023.
Rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đi khỏi nơi cư trú
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) đi khỏi nơi cư trú.
Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 30 tháng 11 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phối hợp quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 30/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND về quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2023.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 2794/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tháng 12-2023, tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương. Theo kế hoạch, Diễn đàn sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý với 5 nhóm chủ đề chính, bắt đầu từ tháng 12-2023 là chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tiếp đó, quý I-2024 có chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quý II-2024, chủ đề phát triển du lịch; quý III-2024, chủ đề chuyển đổi số; quý IV-2024, chủ đề chuyển đổi xanh. Chủ trì diễn đàn là Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh