Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng

07/12/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Triển khai hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân để chủ động cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn vay nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế (nhất là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...), tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những ngân hàng thương mại đưa thêm các điều kiện, yêu cầu không đúng quy định, gây khó khăn, phiền hà cho việc tiếp cận vốn vay của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục chủ động, phổi hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo lại chung cư cũ; Chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, giải phóng nguồn lực về đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả phù hợp, đồng bộ; thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án bất động sản. Công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường. Khẩn trương trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. Kiên quyết không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 30 tháng 11 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chấn chỉnh hoạt động công vụ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 2794/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tháng 12-2023, tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương. Theo kế hoạch, Diễn đàn sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý với 5 nhóm chủ đề chính, bắt đầu từ tháng 12-2023 là chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tiếp đó, quý I-2024 có chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quý II-2024, chủ đề phát triển du lịch; quý III-2024, chủ đề chuyển đổi số; quý IV-2024, chủ đề chuyển đổi xanh. Chủ trì diễn đàn là Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa, lũ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa, lũ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Chủ động triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Văn bản số 4267/BQP-TM ngày 6-11-2023 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen (gene).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh