Tổ chức lại Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn thành Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa

13/11/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 07 tháng 11 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn thành Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa.

Vị trí, chức năng: 

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Ban Quản lý hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên) theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý, bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Nhiệm vụ chuyên môn: Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo trì các công trình giao thông; tổ chức quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất (khắc phục thiệt hại do lụt bão bước 2, xử lý điểm đen, hệ thống an toàn giao thông, công trình sửa chữa giải quyết theo kiến nghị của cử tri …) hệ thống đường tỉnh và quốc lộ ủy quyền; thực hiện tư vấn giám sát thi công các công trình giao thông khi được Sở Giao thông vận tải cho phép; tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông công cộng khi Trung tâm đi vào hoạt động; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao theo quy định.

b) Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải: Đề xuất kế hoạch, xác nhận khối lượng, hạng mục công tác quản lý, bảo trì công trình giao thông hàng tháng, quý, năm; lập, lưu trữ hồ sơ, báo cáo tình hình quản lý sử dụng, hạch toán đối với tài sản hạ tầng đường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý;  theo dõi quản lý, bảo quản các kho vật tư dự phòng, khắc phục hậu quả bão lụt và các sự cố bất khả kháng khác; thống kê, cập nhật thường xuyên dữ liệu về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; cung cấp và cập nhật thông tin về giao thông đường bộ trên website của Sở Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam; phục vụ công tác tuần kiểm đường bộ của Sở Giao thông vận tải; phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương, nhà thầu bảo trì trong việc phòng chống lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đấu nối trái phép vào công trình giao thông đường bộ.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Phòng Kế hoạch tài vụ; phòng Quản lý bảo trì công trình giao thông.

Về số lượng người làm việc của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực để lập kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm; tổ chức thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Xử lý nghiêm nạn săn bắt chim yến trái quy định
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về tình trạng săn bắt chim yến trái quy định và kế hoạch bảo vệ đàn chim yến năm 2024.
Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 11731/KH-UBND ngày 09/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND và có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2023.
Chủ động ứng phó mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường triển khai thực hiện chương trình y tế trường học
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường triển khai thực hiện chương trình y tế trường học.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa (Phân khu 16), thị xã Ninh Hòa.
Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Quy định đánh giá thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
Ngày 24/10/2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh