Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

03/11/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 24/10/2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2023.

Hình minh họa. Nguồn Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa

Quy chế quy định trách nhiệm, nội dung và cách thức phối hợp giữa các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Văn phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chủ trì giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là các sở, ban ngành và địa phương tiếp nhận khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc tiếp nhận thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mục đích của hoạt động phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước; tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, VCCI Khánh Hòa; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý hiệu quả, nhanh chóng; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian tới nhằm hoàn thành các mục tiêu chính trị do các cấp, các ngành đề ra đối với tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả trong việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư giữa các sở, ban ngành và địa phương và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, VCCI Khánh Hòa; nội dung phối hợp không nằm ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban ngành và địa phương và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, VCCI Khánh Hòa; việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; không vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật có liên quan.

Về nội dung trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư; phối hợp nắm bắt và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp và nhà đầu tư, Quy chế này yêu cầu đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện Quy chế này; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quy chế này đến doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổng hợp chung về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình giải quyết của các sở, ban ngành và địa phương; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua các Hội, Hiệp hội để tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5 hàng tháng.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa (Phân khu 16), thị xã Ninh Hòa.
Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Quy định đánh giá thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 30/10/2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023 - 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16-10-2023 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.
Hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 10282/KH-UBND ngày 05/10/2023 hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh