Số công báo: 04/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 24/07/2006 của HĐND Tx. Cam Ranh Thông qua chương trình xây dựng và phát triển đô thị thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010 Công văn số 16/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24-07-2006
Cơ quan ban hành Thành phố Cam Ranh
Trích yếu Thông qua chương trình xây dựng và phát triển đô thị thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 04/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
16/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh