Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
16/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Thông qua chương trình xây dựng và phát triển đô thị thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010
15/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2006 – 2010
14/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010
13/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006
12/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005
11/2006/CT-UBND 24/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007
13/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
12/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học huyện Vạn Ninh(giai đoạn 2006 - 2010)
10/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
09/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh năm 2006
08/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 huyện Ninh Hòa
07/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ninh Hòa giai đoạn 2006 – 2010
06/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
11/2006/QĐ-UBND 12/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành Quy chế phất hợp giữa các cơ quan thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
296/2006/QĐ-UBND 07/07/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh