Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND về việc quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND về việc quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 02/2024/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/2024/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-06-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 11-06-2024
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 18/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 14/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/10/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 13/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/10/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 12/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/10/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 06/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/07/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 05/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/07/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 04/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/07/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02.2024_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh