Số công báo: 07 Ngày xuất bản: 18-01-2022
Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Công văn số 18/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 18/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 20-12-2021
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 07
Ngày xuất bản 18-01-2022
Số, ký hiệu: 14/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 13/12/2016
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18_2021_nq_hdnd.pdf:
18_2021_nq_hdnds.doc:
18_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh