Số công báo: 136+137 Ngày xuất bản: 15-11-2023
Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 16/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 22-10-2023
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 136+137
Ngày xuất bản 15-11-2023
Số, ký hiệu: 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/05/2018
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16.2023_nq_hđnd.pdf:
16.2023_nq_hdnds.doc:
16.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh