Số công báo: 78 Ngày xuất bản: 05-06-2024
Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sử dụng tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh Quyết định số 1247/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1247/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sử dụng tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh
Ngày hiệu lực 10-05-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 78
Ngày xuất bản 05-06-2024
Số, ký hiệu: 3381/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/11/2019
Trích yếu: Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2019
Trích yếu: Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2909/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2019
Trích yếu: Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3036/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/10/2015
Trích yếu: Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và thay thế Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hoà.
Số, ký hiệu: 886/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2015
Trích yếu: Quyết định về việc điều chỉnh nội dung diện tích các loại đất tại Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà.
1247_qd_ubnd.pdf:
1247_qd_ubnd.doc:
1247_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh