Nhập thông tin
Nhập thông tin Công văn số 3036/QĐ-UBND
Loại văn bản
Số, ký hiệu 3036/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-10-2015
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và thay thế Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hoà.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh