Số công báo: 37+38 Ngày xuất bản: 10-12-2019
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 3381/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3381/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-11-2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 37+38
Ngày xuất bản 10-12-2019
Không có văn bản
3381/QĐ-UBND:
3381/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh