Số công báo: 74+75 Ngày xuất bản: 28-05-2024
Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1225/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1225/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 08-05-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 74+75
Ngày xuất bản 28-05-2024
Số, ký hiệu: 2189/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2023
Trích yếu: Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1581/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/07/2023
Trích yếu: Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2022
Trích yếu: Về việc đổi tên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức
1225_qd_ubnd.pdf:
1225_qd_ubnd.doc:
1225_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh