Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1638/QĐ-UBND 21/06/2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 1
1619/QĐ-UBND 19/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
1618/QĐ-UBND 19/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Công thương
1601/QĐ-UBND 19/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1588/QĐ-UBND 19/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
1583/QĐ-UBND 18/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
1582/QĐ-UBND 18/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1574/QĐ-UBND 17/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1566/QĐ-UBND 17/06/2024 UBND Tỉnh Về việc ban hành Danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
1565/QĐ-UBND 17/06/2024 UBND Tỉnh Về việc ban hành Danh mục ngành nghề cần đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
1564/QĐ-UBND 17/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
1554/QĐ-UBND 14/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
08/CT-UBND 14/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo
1548/QĐ-UBND 13/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
1541/QĐ-UBND 12/06/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh