Số công báo: 109+110 Ngày xuất bản: 08-11-2022
Quyết định số 2730/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức Quyết định số 2730/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2730/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-09-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc đổi tên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức
Ngày hiệu lực 30-09-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo 109+110
Ngày xuất bản 08-11-2022
Số, ký hiệu: 782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2022
Trích yếu: Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa
2730_qd_ubnd.pdf:
2730_qd_ubnds.doc:
2730_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh