Số công báo: 74+75 Ngày xuất bản: 28-05-2024
Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh Quyết định số 1202/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1202/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
Ngày hiệu lực 07-05-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 74+75
Ngày xuất bản 28-05-2024
Số, ký hiệu: 533/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2022
Trích yếu: Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh
1202_qd_ubnd.pdf:
1202_qd_ubnd.doc:
1202_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh