Số công báo: 74+75 Ngày xuất bản: 28-05-2024
Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 1181/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1181/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 06-05-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 74+75
Ngày xuất bản 28-05-2024
Số, ký hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/01/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1181_qd_ubnd.pdf:
1181_qd_ubnd.doc:
1181_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh