Số công báo: 73 Ngày xuất bản: 21-05-2024
Quyết định số 1175/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Quyết định số 1175/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1175/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày hiệu lực 04-05-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 73
Ngày xuất bản 21-05-2024
Số, ký hiệu: 2362/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/08/2021
Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1936/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2021
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1929/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2020
Trích yếu: Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2840/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/09/2018
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1175_qd_ubnd.pdf:
1175_qd_ubnd.doc:
1175_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh