Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Công văn số 24/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 24/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Số, ký hiệu: 113/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/12/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/06/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 131/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
24_nq_hdnd.pdf:
24_nq_hdnd.doc:
24_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh