Số công báo: 84+85 Ngày xuất bản: 07-07-2023
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Công văn số 22/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02-06-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 02-06-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 84+85
Ngày xuất bản 07-07-2023
Số, ký hiệu: 131/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
22_nq_hdnd.pdf:
22_nq_hdnds.doc:
22_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh