Số công báo: 50+51 Ngày xuất bản: 22-03-2024
Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quyết định số 503/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 503/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26-02-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực 26-02-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 50+51
Ngày xuất bản 22-03-2024
Không có văn bản
503_qd_ubnd.pdf:
503_qd_ubnd.doc:
503_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh