Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1226/QĐ-UBND 08/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
1225/QĐ-UBND 08/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa
1207/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Vạn Ninh
1206/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh tỉnh Khánh Hòa
1205/QĐ-UBND 07/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Khánh Hòa
1202/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
1198/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1191/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
1183/QĐ-UBND 06/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Vạn Ninh
1182/QĐ-UBND 06/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Ninh Hòa
1181/QĐ-UBND 06/05/2024 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh
1175/QĐ-UBND 04/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1170/QĐ-UBND 04/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp xã
1167/QĐ-UBND 03/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
1142/QĐ-UBND 02/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh