Số công báo: 33+34 Ngày xuất bản: 06-02-2024
Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm Quyết định số 18/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 18/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-01-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm
Ngày hiệu lực 04-01-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 33+34
Ngày xuất bản 06-02-2024
Số, ký hiệu: 943/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2023
Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm
Số, ký hiệu: 507/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2022
Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm.
18_qd_ubnd.pdf:
18_qd_ubnd.doc:
18_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh