Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 11-01-2024
Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 27/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 27/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 18-12-2023
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 11-01-2024
Không có văn bản
27.2023_nq_hdnd.pdf:
27.2023_nq_hdnd.doc:
27.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh