Số công báo: 144 Ngày xuất bản: 29-11-2023
Công văn số 627/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 627/HĐND-VP
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu 627/HĐND-VP
Ngày ban hành 14-11-2023
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 14-11-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 144
Ngày xuất bản 29-11-2023
Số, ký hiệu: 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 13/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
627_vp_hdnd.pdf:
627_hdnd_cvs.doc:
627_hdnd_cv.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh