Số công báo: 140+141 Ngày xuất bản: 22-11-2023
Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định số 2519/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2519/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-10-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực 25-10-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 140+141
Ngày xuất bản 22-11-2023
Số, ký hiệu: 303/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/01/2018
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2519_qd_ubnd.pdf:
2519_qd_ubnds.doc:
2519_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh