Số công báo: 140+141 Ngày xuất bản: 22-11-2023
Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2514/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2514/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 24-10-2023
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 140+141
Ngày xuất bản 22-11-2023
Số, ký hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/01/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 13/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/07/2019
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Số, ký hiệu: 07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2018
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Số, ký hiệu: 04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/03/2016
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
2514_qd_ubnd.pdf:
2514_qd_ubnds.doc:
2514_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh