Số công báo: 11 Ngày xuất bản: 10-03-2010
Chưa có file !
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 30/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 Công văn số 06/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-12-2009
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 11
Ngày xuất bản 10-03-2010
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh