Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Công văn số 15/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 15/CT-UBND
Ngày ban hành 03-08-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Ngày hiệu lực 03-08-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 14/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2021
Trích yếu: Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 13/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2021
Trích yếu: Về quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 2677/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2020
Trích yếu: Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15_ct_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh